KontaktiRažošanas priekšnieks :

Aleksandrs Zubins
Phone.+371 20 000 436
company@khlgroup.lv

Valdes loceklis :
Artjoms Lucenko
Phone. +371 27 037 806
artjomlucenko@khlgroup.lv

Valdes loceklis :
Vladimirs Koloskovs
Phone. +371 29 146 217

Valdes loceklis :

Maksims Krasnostanovs
Phone. +371 26855765Musu rekvizīti:

KHL-COMPANYSIA


Reg.Nr: 42103074561
Banka: AS PrivatBanka
Konta Nr: LV19PRTT0260022915600
Kods: PRTTLV22
Jūridiskā adrese: Dzērves iela 23-8,Liepāja,LV-3411
Faktiskā adrese : Ezermalas iela 3 , Liepāja,LV-3401

 

Sazinieties ar mums